07.03.20

Limbažu luterāņu baznīca

                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Mūra baznīca celta 1679.–1680. g. pēc būvmeistara R. Bindenšū projekta par Rīgas rātes līdzekļiem. Ēka vairākkārt cietusi ugunsgrēkos. Starp baznīcu un 20.gadsimta 30. gados celto slimnīcu atrodas lībiešu pils aizsardzībai rakts grāvis.
2007.gada augustā laikraksts “Latvija Amerikā” raksta: “Pirms Limbažu pilsētas svētkiem skaistu dāvanu saņēma luteriskā  baznīca - SIA Slēgakmens restauratori atjaunoja kartušu, kas novietota virs rietumu ieejas. Kartuša šodienas valodā nozīmē firmas zīme jeb logo. Tā kā 1680.gadā Limbaži piederēja Rīgai, baznīca tika celta par galvaspilsētas rātes naudu, un celtniecības darbus beidzot, pie rietumu un dienvidu ieejas durvīm novietoja Rīgas pilsētas mazo ģerboni. No dolomīta (kaļķakmens) darinātā  kartuša ir meistaru roku darbs. Ģerbonis šobrīd atguvis ja ne pašu pirmo, tad vienu no pirmajiem vēsturiskajiem krāsojumiem - pelēks ar baltu, bet kronis, krusts, atslēgas un gadskaitlis noklāti ar zelta lapiņām.”

Adrese: Limbaži, Lībiešu iela 2