25.03.20

Lēdurgas skola

                                         (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                               (Sludinājums 1940.gada "Jaunākajās ziņās")

Lēdurgas pagasta skola dibināta 1871.gadā. Tagadējā skola veidojusies, apvienojoties 4 skolām:
  • Lēdurgas pagasta skolai;
  • Lēdurgas draudzes skolai;
  • Lēdurgas Inciema skolai;
  • Lēdurgas Aijažu skolai.
Skolu apvienošana pabeigta 1940.gadā līdz ar jaunās skolas ēkas uzcelšanu. Lēdurga ir pirmā latviešu zemnieku aizstāvja, apgaismības ideju paudēja Garlība Merķeļa dzimtā vieta. Godinot viņa piemiņu un Merķeļu dzimtas devumu Lēdurgai un visai Latvijai, ar pagasta padomes 1998.gada 21.jūlija sēdes lēmumu Lēdurgas pamatskolai piešķirts nosaukums Lēdurgas Garlība Merķeļa pamatskola.
1937.gada laikrakstots ziņots, ka  komisija piekritusi Lēdurgas pagasta 6 kl. pamatskolas jaunbūves finansiālam plānam, kas saskaņots par 45.000 ls,  atzīstot par vēlamu piešķirt pagasta pašvaldībai 91.000 ls aizdevumu uz 28 gadiem. Būvdarbus Lēdurgas pagasta pašvaldībai atļauts uzsākt pēc būvprojekta un maksas aprēķina apstiprināšanas.” Tomēr kādā 1939.gada izdevumā minēts, ka piešķirti 175.000 ls.

Adrese: Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, Lēdurga