29.03.20

Baukalna pusmuiža (Baukaln) Straupes pagastā


                                                              (2018.gada foto)

1923.gada “Valdības vēstnesī” apgabaltiesas sludinājums: “Rīgas apgabaltiesas 3.civilnodaļa atklātā  tiesas sēdē 1923. g. 23. oktobrī izklausījusi valsts zemes bankas lūguma dēļ hipotekārisko parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par iznīcinātu un dzēšamu obligāciju par 10,000 r., apstiprinātu 1910 g. 4. februārī nr.42 uz tagad atraitnei Annai Alvīnei Pommer, dzim. Menek,  un citiem piederošo nekustamu īpašumu Maz-Straupes muižas pusmuižu “Baukaln", Valmieras apriņķī ar zemes grāmatu nr.2196 un izdotu par labu bar. Olgai Mihaila  m. Meyendorf, dzim. ķeizarenei Gorčakovai un bar. Pēterim, Mhailam un Aleksandram Feliksa dēliem Meyendorf.

Adrese: Pārgaujas novads, Straupes pagasts, Plācis