04.03.20

Lēdurgas muiža (Loddiger, Letthegore)


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

19.gadsimtā muiža piederēja baronu Kampenhauzenu dzimtai. Pretī muižas ēkai, kura vairs nav saglabājusies, pāri ceļam, Kampenhauzenas jaunkundzei 19.–20. gs. mijā tika uzbūvēta vasarnīca "Šveices vasaras mājas" stilā, ko dēvēja par Freileņu villu. 1910. gadā vasarnīcai piebūvēja pildrežģa tehnikā celtu ēku. 20.gadsimta sākumā ēkā sāka darboties aptieka. Mūsdienās piebūvētā ēkas daļa kalpo kā dzīvojamā māja, bet Kampenhauzenas jaunkundzes vasarnīca – kā Lēdurgas pagasta doktorāts. Mūsdienās Freileņu villu sauc par Lēdurgas ārstu māju, kas ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiskais objekts. Pie Lēdurgas muižas, bija iekopts skaists parks ar terasēm, kuras savienoja sarkanu ķieģeļu kāpnes, kas ir saglabājušās līdz mūsdienām. Pirmais zemes plāns muižas parkam  veidots un iespiests jau 1689.gadā.
Lēdurga ir pirmā latviešu zemnieku aizstāvja, apgaismības ideju paudēja Garlība Merķeļa dzimtā vieta. Godinot viņa piemiņu un Merķeļu dzimtas devumu Lēdurgai, visai Latvijai, ar pagasta padomes 1998.gada 21.jūlija sēdes lēmumu Lēdurgas pamatskolai piešķirts nosaukums - Lēdurgas Garlība Merķeļa pamatskola.

Adrese: Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, Lēdurga