19.03.20

Ķenziņu muiža (Kensingshof)


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Ķenziņu muiža bija viena no senākajām Kurzemes hercogu mazajām kroņa muižām, kas atradās Dobeles, vēlāk Jelgavas apriņķa Emburgas pagastā. 1811.gada muižas revīzijas lietā tika uzrādītas deviņas mājas un divi krogi (Krūkles un Priedes).

Pirmais zināmais Ķenziņu muižas nomnieks ap 19.gadsimta vidu bija Klappers, bet pēdējais – līdz Latvijas valsts dibināšanai - Pauls Leifroks. Agrārā reforma viņam kā lojālam pilsonim ar labiem sakariem Jelgavā piešķīra muižas ēkas un 23,6 ha zemes. 1942.gadā Leifroks nomira un tika apbedīts Salgales baznīcas kapos. Leifroka adoptētais dēls starpkaru periodā bija aktīvs Jaunsvirlaukas nodaļas aizsargs. Otrā pasaules kara beigās audžudēls devās bēgļu gaitās un Vācijā apprecējās ar Modru Kreslovsku no Sesavas. Vēlāk abi devas uz ASV. Viņiem bija dēls Pauls Gunārs Leifroks.

1924.gada “Valdības vēstnesī” sekojošs Emburgas pagasta tiesas ziņojums: “Vietējā Ķenziņu muižā dzīvojošais Pauls Leifroks iesniedzis šai tiesai lūgumu atvēlēt adoptēt par savu bērnu lūdzēja audzēkni, bij. Krievijas pavalstnieku  Mečislavu Harija d. Nadeju, dzim. 13.martā 1907.g., pēc tautības poli, katoļticīgu, piešķirot viņam uzvārdu “Leifroks". Personas un iestādes, kurām pret šo adoptāciju būtu kādas ierunas, tiek uzaicinātas tādas pieteikt sešu mēnešu laikā, skaitot no šā sludinājuma  iespiešanas.”

Adrese: Ozolnieku novads, Salgales pagasts