19.03.20

Ķenziņu muiža (Kensingshof)


                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kroņa muiža.

1924.gada “Valdības vēstnesī” sekojošs Emburgas pagasta tiesas ziņojums: “Vietējā Ķenziņu muižā dzīvojošais Pauls Leifroks iesniedzis šai tiesai lūgumu atvēlēt adoptēt par savu bērnu lūdzēja audzēkni, bij. Krievijas pavalstnieku  Mečislavu Harija d. Nadeju, dzim. 13.martā 1907.g., pēc tautības poli, katoļticīgu, piešķirot viņam uzvārdu “Leifroks". Personas un iestādes, kurām pret šo adoptāciju būtu kādas ierunas, tiek uzaicinātas tādas pieteikt sešu mēnešu laikā, skaitot no šā sludinājuma  iespiešanas.”

Adrese: Ozolnieku novads, Salgales pagasts