03.03.20

Jumpravmuižas ūdensdzirnavas (Jumpravdzirnavas) Limbažu pagastā

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                              (Fotografēts 2020.gadā, Ivetas Ščerbačas foto)


Pirmās liecības par dzirnavām atrodamas 1890. gadā par to, ka Fricis Brauns ir noslēdzis nomas līgumu ar Rīgas pilsētu par īpašumu Lādenhofā (tagad Lāde). Dzirnavās vēl ir saimniekojušas Griguļu un Rudzīšu dzimtas, pirms tās nonāca padomju okupācijas varas rokās. 1990. gadā "Jumpravdzirnavās" sāka saimniekot Uģis Šalmis ar ģimeni. 1993. gadā tika reģistrēta zemnieku saimniecība "Jumpravdzirnavas", tad arī dzirnavas sāka darboties ar pilnu sparu - sniedzot malšanas, bīdelēšanas, putraimu malšanas pakalpojumus. Paralēli dzirnavu darbiem, saimniecība nodarbojās ar labības audzēšanu. 2002. gadā saimniecībā sāka audzēt, pārstrādāt rapsi un tirgot rapšu eļļu. 2010. gadā uzsākts tirgot papīra maisiņos fasētus miltus, putraimus un grūbas. Jau no saimniekošanas pirmsākumiem dzirnavām ir ļoti laba sadarbība ar maizes ceptuvi SIA "Lielezers".
 

1948.gada vietējā presē ziņo, ka: “Pie Jumpravmuižas dzirnavu tilta gala un tālāk ceļš iegruvis. Dambja malā bedres, kas apdraud pat braucēja dzīvību. Arī pats tilts ir ar izlauztiem dēļiem.” Bet 2018.gada vasarā te atklāts jaunizbūvēts tilts, par ko raksta presē: “29.jūnijā ar lentas griešanu, klātesot būvniekiem, pārstāvjiem no Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas, Limbažu novada pašvaldība svinīgi atzīmēja Limbažu pagasta ceļa “Jaunteteri – Jumpravmuiža - Virbotnes” būvdarbu noslēgšanos. Uz šī ceļa posma esošais tilts ir ar ļoti senu vēsturi, un, vēl pavisam nesen, šeit bija koka tilts pār kuru varēja pārvest ne vairāk kā 5 tonnas smagas kravas! Šī tilta pārbūve ir ļoti nozīmīga ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldībai. Tāpēc jāsaka liels paldies par iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu - bez tā pašvaldībai nebūtu iespēja uz šī ceļa posma esošo tiltu pārbūvēt. Šis ir pirmais tik apjomīgs projekts Latvijas vesturē.”

Adrese: Limbažu novads, Limbažu pagasts, Jumpravmuiža