29.03.20

Bunkas baznīca (vecā)





                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmā baznīca Bunkā celta 1494.gadā un atradās Bunkas muižas parkā. Tā bijusi no koka. 1609.gada ziņojumos uzzinām, ka baznīca ir sliktā stāvoklī un bez jumta. 1841.gadā sāka būvēt mūra baznīcu, kuras arī tagad vairs nav.

Adrese: Priekules novads, Bunkas pagasts, Bunka