29.03.20

Bunkas baznīca (jaunā)


                                                                       (1930-to gadu fotogrāfijas)
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Bunkas evanģēliski luteriskā Svētā Bartolomeja jeb Bērtuļa mūra baznīca celta 1838. gadā tobrīd modernajā klasicisma un ampīra stilā pēc Heinriha Šteinberga projekta, iesvētīta 1841. gadā. Vienjoma taisnstūra garenbūve ar izvirzītu kvadrātisku trīsstāvu torni ar kupola noslēgumu. Ēkas dominante bija tornis ar uzsvērtām dzegām. 1928. gadā Bunkas baznīca tika ierakstīta valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Līdz mūsdienām no baznīcas ir saglabājušās tikai drupas – 1945. gadā baznīca tika sagrauta.
“Latvijas kareivis” 1934.gada jūlijā raksta: “29. jūlijā Bunkā būs lieli svētki. Bunkas baznīcā atklās piemiņas plāksni Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušiem varoņiem un kritušiem pasaules kara dalībniekiem. Uz marmora plāksnes zelta burtiem iegravēti vairāki kritušo tēvzemes dēlu vārdi. Svētku sākums plkst. 1 dienā Bunkas baznīcā. Piemiņas plāksni iesvētīs un atklās māc. V. Sanders, piedaloties viet. draudzes mācītājam Secenam. Svētku dievkalpojumu kuplinās mūzikas koncerts, kuru izpildīs jūras aizsargu diviziona orķestris no Liepājas. Pēc plāksnes iesvētīšanas turpat pie baznīcas notiks aizsargu parāde un gājiens uz skaisto Izriedes parku, kur notiks mūzikas orķestra koncerts. Svētkos sagaida ierodamies valdības, armijas un aizsargu pārstāvjus.”

Adrese: Priekules novads, Bunkas pagasts, Bunka