22.03.20

Bajāru krogs (Bajārkrogs)                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Ivetas Ščerbačas foto)

Bajāru sēta ir pieminēta  jau 17.gadsimta rakstos. Bajāru krogs ierīkots sakarā  ar Zviedru valdības 17.gadsimta beigu rīkojumu, kas paredzēja, ka pie lielceļiem ik pēc divām jūdzēm jāierīko krogu. Krodzinieki šai laikā baudījuši labklājību un tiem bijusi sava zeme, par kuru viņi norēķinājušies ar muižas alu, neveicot citas klaušas, nedz arī maksājot kunga tiesu. Krodzinieki reizēm bijuši arī amatnieki – kalēji, audēji un reizēm pārcēlāji.
19.gadsimta otrajā pusē uzcelta jauna mūra ēka. Krogā bijušas dzertuves telpas, nakšņošanas telpas un stadula,  kur atstāt zirgus un ratus. Kroga sētu veidoja saimniecības ēkas un pagrabi, arī kalēja smēde.  Ēkas esot nodedzinājuši čigāni 1980-tajos gados. (no ropazi.lv)

Adrese: Ropažu novads, Bajāri