10.02.20

Štempeļmuiža (Štempelmuiža, Mazkandavmuiža, Štrombergmuiža, Stempelhof)

                                                               (2008.gada foto)
                                                        (Foto no visitkandava.lv)
                                           (Fotografēts 2015.gdā, Līgas Landsbergas foto)
                                                   (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

                                                     (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

Neliela muižiņa tagadējās Kandavas pilsētas robežās, kuras zemi veidoja vairākas daļas. Muižas kodols bija ”Garais tīrums”, kas 1400.gadā izlēņots Hinriham Bladijam.  17.gadsimtā muiža kopā ar Cēres muižu piederēja Oldenbokumu dzimtai. Lielākā daļa no muižas zemēm atradās visnotaļ tālu no muižas centra: Sabiles draudzē pie Virbu muižas robežām. Uz tām atradās Žuburu, Jaunzemnieku un Antenieku mājas, kā arī Priežu krogs.

Muižas īpašnieki bieži mainījušies, tās zeme tikusi dalīta un pārdalīta. 19.gadsimta sākumā muižas īpašnieks bija Reinholds fon Štempels, pēc kura vārda tā ieguvusi vienu no saviem nosaukumiem. 1884.gadā muižu iegādājusies baronese Aleksandra fon Štromberga.  Materiālos par Rūmenes muižu atrodams, ka Štempeļmuižā ap 1895.gadu dzīvojis arī Rūmenes muižas pārvaldnieks Eižens Fastena. Te saimniekojis arī ievērojams Rīgas advokāts Grinbergs.

Pēckara gados Štempeļmuižu nodeva vidusskolai, kurai tur atradās internāts, bet no 1978.gada Kandavas radiorūpnīcai kā atpūtas bāzi “Mazkandava”. Savukārt krievu militāristi blakus laukā plānoja ierīkot lidlauku.
Tagad muiža ir privātīpašums un kā vēsta internets - nav pieejama.

Netālu, Zīļu ielas galā redzamas baronu Štrombergu dzimtas kapeņu atliekas un aleja.

Adrese: Kandava, Sabiles iela 23