14.02.20

Langervaldes muiža (Riežu muiža, Langerwald)                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                      (Langervaldes mežā 2017.gadā)

Langervaldes muiža atradusies Lielupes krastā, bet tai piekļāvusies  liela parka platība, kas joprojām tiek saukts par Langervaldes mežu vai parku.
Langervaldes parks 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā bija jelgavnieku iecienīta atpūtas vieta. Turp varēja nokļūt ar tvaikoni «Huelva». Kuģa piestātne atradās apmēram četrus kilometrus augšpus pilsētas centra pie Langervaldes muižas spirta brūža – kilometra attālumā no parka.  Parkā darbojās bufete, bija šūpoles, karuselis, dziedāja kori, zaļumballēs spēlēja orķestri. 1905.–1907. gada revolūcijas laikā Langervalde bija mītiņu un sapulču vieta. Ir ziņas, ka 1920. gadā tur, atgriezies no trimdas, uzstājās arī dzejnieks un politiķis Rainis.

20. gados Latvijas valsts laikā Langervaldes parks tika paplašināts – 1928. gada jūlijā laikrakstā «Latvijas Kareivis» publicēta ziņa par lentes griešanu Jaunā Langervaldes parka oficiālajā atklāšanā. Laikraksts «Zemgales Balss» 1936. gada jūnijā raksta par diviem tūkstošiem līgotāju, kas straumēm plūda uz svētku vietu Jaunajā Langervaldes parkā, lai «Jāņu naktī justos līksmi un atpūstos pēc ikdienas darba». 

Padomju okupācijas laikā parks netika kopts, tas aizauga, pārvēršoties par necaurejamu mežu.  Mūsdienās  (ap 2017., 2018.gadu) mežs attīrīts, izveidoti celiņi, bet pēc paveiktajiem darbiem tā īsti tos atkal neviens nepieskata un celiņi sāk ieaugt. Savukārt tur, kur bijusi pati muiža, tagad ir privātmāju rajons, kur pašlaik (2020.gadā) tiek remontētas ielas, bet tālāk stiepjas nekopta, aizaugusi Lielupes krastmala.
1927.gada “Ilustrēts Žurnāls” raksta: “Vēsturnieka Indriķa Voldemāra  alfabētiskajā  Kurzemes adrešu grāmatā ir dažs labs vietu vārds, kuru tagad  sen vairs nepazīst. Piem., Jelgavas apkaimē ir kāda muiža, kuru sauc par Langervaldi, bet Voldemārs viņai zina arī latvisku nosaukumu: Riežu muiža.
“Iekšlietu ministrijas vēstnesis” 1930.gadā raksta: “Jelgavā, pag. Svētdien,  metālrūpniecības strādnieku arodbiedrības Jelgavas nodaļa sarīkoja Vecā Langervaldes parka svētkus ar Jāņa Eglīša referātu, komunistiskā garā savārstītu izrādi «Politiskā Jāņu muca» un kora dziesmām. Tā kā izrādes skatos nepārprotami tika nonievāta pastāvošā valsta iekārta un Saeima, un izrādes laukumā bij uzlikti soli ar piedauzīgiem uzrakstiem, izrīkojumu policija  slēdza un sanākušos komunistu draugus izklīdināja.

Adrese: Jelgava, Neretas, Upes ielas rajonā; parks tuvāk pie Parka ielas un Rubeņu ceļa