10.02.20

Gostiņu baznīca

                                                               (2012.gada foto)
                                                    (Foto no 1929.gada "Brīvās zemes")

Mūra baznīca Gostiņos uzbūvēta un iesvētīta 1830. gada 24. augustā. Tā gan bijusi stipri izpostīta Otrā pasaules kara laikā, kad zudušas arī ērģeles. Vēlāk dievnams atjaunots. 

“Pļaviņu pilsētas teritorijā, austrumdaļā pie Aiviekstes ietekas Daugavā, uz triju novadu - Vidzemes, Zemgales un Latgales robežas, atrodas Gostiņi. Šo apdzīvoto vietu agrāk sauca dažādi. Piemēram, par Zarnu miestu, jo te ir būvēti mūzikas instrumenti. No Zviedrijas vestas zarnas, no kurām darināja stīgas. Citi šo vietu dēvēja par Žīdu miestu, jo tolaik žīdi Vidzemē nedrīkstēja dzīvot, Gostiņi bija pēdējais punkts. Līdz Mikeļiem viņiem bija liegts doties uz Vidzemi un tur tirgoties. lespējams, ka tā radies teiciens - pazudis kā žīds pa Miķeļiem! Gostiņos tūristu iecienītākā vieta ir ev. lut. baznīca (celta 1828.-1830.g.), valsts nozīmes kultūras piemineklis. Dievnams ir ievērojams vēlā klasicisma paraugs. Altārglezna "Kristus Ģetzemanes dārzā" tapusi 20. gs. sākumā. Par Gostiņu ev. lut baznīcu daudz zina stāstīt draudzes valdes locekle, kasiere Daina Kūlaine. Krustpils un vēlāk Gostiņu baznīcu, kas vecos papīros ierakstīta kā Krustpils baznīcas filiāle, savulaik cēlis barons Korfs. Padomju gados te gribēja ierīkot kultūras namu, kinozāli un graudu kalti, bet uzņēmīgām draudzes sievietēm izdevās dievnamu paglābt no laicīgās varas rīkojumiem. Viņas jau ir viņsaulē, bet šo darbu turpina draudze tās vecākās Ausmas Karules vadībā. Šobrīd baznīcai uzlikts jauns jumts, nokrāsotas grīdas - un tas viss ar novadnieces Vijas Pakules finansiālu atbalstu. Āijas kundze dzimusi "Pūķos", Aiviekstes malā, un tagad dzīvo Sietlā, Amerikā. Viņas māmuļa savulaik aktīvi darbojusies Gostiņu draudzes dāmu komitejā. Kara laikā ģimene devusies prom no Latvijas. Aija Pakule pēdējos gados vairākkārt apmeklējusi dzimto pusi. Savos 80 gados viņa ir enerģiska un darbīga. Arī otra novadniece Aija Ebdene no Vācijas ik pa laikam atbrauc uz dzimto pusi - Pļaviņām. Viņa zina teikt, ka Aija Pakule atbalsta ne tikai Gostiņu, bet ari Vaiņodes baznīcas draudzi, ģimenes, bērnus, skolai dāvina grāmatas. Aija Pakule ir labestīgs cilvēks ar dāsnu sirdi. Daina Kūlaine parādīja goda dienās saņemtos skaistos Āijas kundzes sirsnīgos apsveikumus, kas sakārtoti redzamā vietā sakristejā. Draudzes ļaudis par viņu stāsta ar lielu mīlestību. lespējams, ka Aijas kundzes labestība netieši liek arī draudzes cilvēkiem dzīvot saticībā un savstarpējā sapratnē. Katra mēneša sākumā tiek sumināti vārda un dzimšanas dienas gaviļnieki. Draudzes mācītājs Osvalds Miglonis šādās reizēs nodzied slavinājuma dziesmu.
Skaisto Gostiņu baznīcu iecienījuši jaunlaulātie. Gadā šeit notiek vismaz trīs kāzas. Taču pie altāra ne jau visi spējot nostāvēt, jo tur esot īpašs magnētiskais lauks. Kāziniekiem ir omulīgi sēdēt uz "mīkstajiem" soliem, kādus nevar redzēt citos dievnamos. Ausma Karule parūpējusies, lai uz koka soliem būtu no auduma pašdarināti matracīši - ērti, silti, mājīgi, jo dievnamā nav apkures. Draudzē darbojas arī svētdienas skola bērniem. Tai ierādītas atsevišķas telpas, kur ziemas mēnešos notiek draudzes kopāsanākšana. Dievkalpojumi baznīcā notiek katru pirmo un trešo svētdienu.” (“Brīvā Latvija, 30.10.2004)

Adrese:  Pļaviņas, Lielā iela 30a