26.02.20

Dūķeru muiža (Duckershof)


                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā dibināta 1692.gadā kā lopu muiža. 1937.gada 21.janvāra “Jaunākās Ziņas”raksta: “No Mujāniem atdalītā Dūķeru muiža bijusi divu latviešu īpašumā. Latvietis Š v a r c s, kuram tā piederējusi, bijis ļoti uzņēmīgs, īsā laikā ieguvis vēl citas muižas Vidzemē un Estijā, atstājis skaistu pieminekli - taisni izveidoto Dikļu ceļu ap 6 km garumā. Turīgs un kulturāls latvju muižnieks.” 
Vēl 20. gs. sākumā muiža piederējusi vācbaltiešu Auslicu dzimtai, līdz repatriācijai  uz Vāciju 1939. gadā. Mūsdienās gan ēka izskatās nekopta, lai gan joprojām saglabājusi savu skaistumu. 

Adrese: Valmieras novads, Kocēnu pagasts, Dūķeri