19.01.20

Valdemārpils luterāņu baznīca

                                         (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Valdemārpils (Sasmakas) akmens baznīca pastāvējusi jau 1644. gadā, zvani bijuši ar 1653. un 1657. gada skaitļiem, bijis savs mācītājs un pastorāts, bet no 1785. gada to apkalpojis Ārlavas mācītājs. 1938.gadā šī Sasmakas baznīca un draudze tiek pārdēvētas par Valdemārpils baznīcu un draudzi.

1980.gadā izdotās grāmatas “Okupētās Latvijas dienas grāmata” 2.daļā autors – novadpētnieks Žanis Skudra raksta: “Valdemārpils baznīcā šodien notiek dievkalpojums. Pret baznīcas valni atspiedušies daži puiši un pusaudži, jau manāmi iereibuši. Tie man izsmējīgi uzsauc: “Ej tik iekšā!" leeju arī. Baznīca diezgan vienkārša, bet postījumu neredz. Solos sēd 8 sievietes, vecākas māmiņas. Esmu vienīgais vīrietis. Dievkalpojums ļoti  īss - pēc stundas jau tas beidzies. Pēc dievkalpojuma mācītājs paziņo, ka nākamais dievkalpojums būšot viņa 30 gadu ordinācijas dievkalpojums. Tanī piedalīšoties vairāki mācītāji  un arhibīskapa vietnieks. Pats arhibīskaps pašreiz esot Šveicē. Mācītājs dzīvo tepat Valdemārpilī un bez Valdemārpils apkalpo vēl Ugāles, Puzes un Vandzenes baznīcas. Par baznīcas dibināšanu ir nostāsts, ka ap 1610.gadu Sasmaka piederējusi  Kristapam Vīgantam,  kurš kādu dienu apmaldījies apkārtnes biezajos mežos. Kad viņš zaudējis cerību paša spēkiem izkļūt no meža, sācis sirsnīgi lūgt Dievu, lai tas viņu izvestu no biezokņa. Un viņš apsolījis  uzcelt staltu dievnamu. Pēc kādiem pāris desmit soļiem viņš iznācis uz kalniņa, no kura varējis saredzēt savas mājas. Šai kalniņā - tagadējā Dzirnavkalnā - Vīgants iedūris zemē zobenu un jau nākamajā dienā licis sākt izcirst mežu līdz muižai un uzcēlis apsolīto baznīcu, ap kuru pamazām izaugusi tagadējā Valdemārpils. Baznīcā labi saglabājies renesanses stilā kokgriezumiem rotātais altāris un kancele (latviešu kokgriezēju darbs). Zvani tornī  ir no 17.gadsimta. Baznīcā vairākus gadsimtus glabājušies seni bēru karogi no Sasmakas dibinātāja brāļa dēla bērēm, kas miris savā kāzu dienā. Viņa līgava mirusi 4 dienas vēlāk.”

Adrese: Valdemārpils, Lielā iela 2