07.01.20

Skulberģu muiža (Kolberg)                                         (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Agrāk Skaņkalnes pagasts saucies par Skulberģu pagastu. Skulberģu muiža cēlusies no viena arkla zemes, ko mestrs Freitāgs fon Loringhovens  1487. gadā dāvinājis Heinriham Kolbergam, no kura muiža mantoja savu vācisko “Colberg” un pakaļdarināto “Skulberģu” nosaukumu. 1590. gadā Skulberģi piederēja Rūjienas mācītāja Lēvenhūzena atraitnei, kura to pārdeva Valtenberģu Falkenbergam (zviedru karaļa Gustava Ādolfa armijas kapteinim). 1678. gadā muižu nopirka zviedru feldmaršals Hr. Horns. Caur redukciju atņemtā Skulberģu muiža palika valsts īpašumā līdz Latvijas nodibināšanai un sadalīšanai jaunsaimniekiem agrārreformas laikā.
Mūsdienās – Mazsalacas mežniecība, kuru 2011.gadā likvidēja un ēku gatavojās nodot izsolei, ja pašvaldībai tā nebūs vajadzīga. Izskatās, ka ēka ieguvusi īpašniekus, ir skaisti atjaunota. Ēka būvēta 1910.gadā.

Adrese: Mazsalacas novads, Skaņkalnes pagasts, Lībiešu iela