24.01.20

Pētervaldes muiža (Peterwalde)


                                        (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                              (1995.gada foto)


1938.gada “Zemgales balss” raksta: “ Naudītes pagastnams atrodas bij. Pētervaldes muižas centrā. Šeit arī galvenām kārtām norit vietējo organizāciju darbība, kā krājaizdevu sabiedrības, aizsargu nodaļas, ugunsapdrošināšanas biedrības, lauksaimniecības biedrības u. c. Tā kā tagadējais pagastnams nav savam uzdevumam piemērots, pagasta pašvaldība 1938.g. likusi pamatus jaunam pagastnamam.”

1995.gada decembrī ”Laiks” raksta par šo vietu: “Kluss, maz braukts ceļa atzars ved uz Naudītes pagastnamu. Kādreiz pašā pagasta vidū baltais, īsi pirms kara iesvētītais divstāvu pagastnams, nu ieslēpies tādā kā krūmu un mežu ielokā. Lepno celtni skatieniem aizsedz arī sovhoza suselnieku saceltās greizās lopu mītnes un malkas šķūnīši. Krūmājos nozuduši spodrie dīķi ar vītoliem un "Kalnadīķu" senatnīgā dzīvojamā māja pretējā krastā. Biedīgi atnācēju sagaida vientuļa svēteļa ligzda elektrības betona stabā un kanālizācijas tērcīte, kas urdz tieši no baltā nama. Sagaida arī daži grīļīgi iereibuši jaunekļi, kaut tā ir darba diena, nedēļas otrā diena, un laikrādis vēstī agru priekšpusdienas stundu. Vēl joprojām gauži glītā nama fasāde ar kolonnām ved tajā pašā agrākajā vestibilā, no kura apmeklētāji gāja vai nu pagasta kancelejā, pasta nodaļā vai pa kāpnēm uz zāli ar skatuvi. Sešdesmitajos gados viss nams sadalīts skabūzīšos un dzīvokļos "laimīgajiem lauku sociālisma cēlājiem", bet zāle un tās omulīgā priekštelpa pārvērsta par graudu un sovhoza mantu glabātuvi. Betona kāpnes, lenteris gluži tādi paši kā pirms piecdesmit pieciem gadiem, bet apbružātās zāles durvis joprojām noslēgtas ar priekškaramām atslēgām, šķērsstieņiem, kaut arī graudu sen nav ko te glabāt. Te dzīvo arī dažas veco ļaužu ģimenes. Pagasta sekretāra kādreizējā dzīvoklī, kur vēl gluži labas pirmskara baltās podiņu krāsnis, sastopu Augustu Bramani. Viņa dzimtas mājas, kas atrodas tepat līdzās vecajai Pētervaldei (Naudītes pagastcentra agrākais nosaukums), sabrukušas. 1941. gada pašaizsardzībnieks, leģiona artilērists, vairāku gadu nelegālists savā pagastā, gulaga gūsteknis un mācīts mežkopis pēc gariem gadiem atgriezies savā mājvietā. Tur tagad jau trešo gadu stāv vientulīgi, iebetonēti dzīvojamās ēkas pamati. Savus mūža nelielos ietaupījumus Augusts iemaksājis kādā firmā netālu no Jelgavas, lai saņemtu celtniecības materiālus mājai. Firma bankrotējusi un mājas pamati ir vienīgais, kas Augustam pieder. Vēl cerības uz mazdēlu, ja valdības politika pret lauku atjaunotājiem mainītos varbūt. Augusts Bramanis rāda pagastnama apkārtni. Pēc kara te darbojusies pat septiņgadīgā skola, jo agrāk pagastā vienmēr bijušas divas skolas: viena Jaunsesavas, bet otra Naudītes galā. Skolas dēstītais augļu dārzs skumji aizaudzis un savienojas ar meldrainu purvāju, kas agrāk bijusi kultivēta pļava. Par biezo, nekopto liepu rindu, kas plašā ielokā aizsedz kādreizējo lielceļu, kas tagad ved uz nekurieni, Augusts stāsta, ka tā dēstīta vācu laikā 1941. gadā aizvesto naudīšnieku piemiņai. Viena no liepām — varena augusi — nav rindā, bet esot vēlāk pārstādīta. Tā "Sudrabiņu" saimnieka Freimaņa un "Maz-jaku" Millera kapa vietā. Šie pašaizsardzībnieku vīri jūlija beigās, kad dega Jelgava, devās uz Kurzemi, bet vairākkārt atgriezās tovasar izlūkot krievu aizmuguri un apmeklēt savas mājas. Augusta beigās, kad te stāvēja fronte un vācieši bija mīnējuši mežmalu gar "Zeltiņu" mājām, abi vīri gāja bojā mīnu sprādzienā. Viņu mirstīgās atliekas te, tiešā frontes tuvumā svinīgi apbedīja daži pagastnieki, kas bija sastapuši vācu aizmugurē Īlē "Zeltiņu" saimniekus Birkmaņus un tā sameklējuši abu saimnieku nāves vietu. Komunistiskie pagasta saimnieki, sekojot labākajām krievu armijas tradicijām, uz kapa vietas uzstādījuši ... mazmājiņu. Tur ilgi savas vajadzības kārtojuši Dombrovski, Filipjonoki, Uļjāni, Drozdovi, Suščenko un citi. Tā kaps joprojām nav atjaunots, nedz tajā gulošie pārapbedīti kapsētā. Ar pagastnamu, kas joprojām ērts un moderns, esot tā. Sovhozs "Naudīte" jeb paju sabiedrība, kas nu atmodas gados krietni sarukusi no pāri 3000 hektāriem uz kādiem 855, atrodas vienā pagasta malā, un meklējot pircēju pagastnamam. lemītnieki nobažījušies par savu turpmāko dzīvi — ir nu gan apetīte sovhozniekiem: ķeras pie kādreizējā visa pagasta īpašuma! Taču lieta mazliet aizkavējas, jo tagadējais pagasta vecākais tomēr esot goda vīrs un apstrīdot tagadējās paju sabiedrības un tās priekšnieka Laimoņa Šmēmaņa tiesības ķerties pie pagastnama iztirgošanas. Var jau arī saprast pajiniekus: lopu fermas nedod nekādus ienākumus. No kādreiz turētām 5000 cūkām, tagad kopj tikai 400. Graudu raža maza, naudas vēl mazāk. Īpatnēji tas, ka okupācijas varasvīri jauno pagasta centru ierīkojuši vienā pagasta malā. Apmēram 1 kilometru no Apguldes centra un dažus kilometrus no Auriem. Par pagasta jaunveidi bijis daudz domāts: tika uzspridzināta Jaunsesavas baznīca, desmitiem gadu nelabots un galīgi iznīcināts apmēram 3.5 kilometri garais lielceļš, kas agrāko pagastnamu savienoja ar tā Slagūnes, Īles un Annenieku galu. Tagadējā ciematā ir daudzas divu un trīs stāvu pilsēttipa mājas ar apmēram 800 iemītnieku. 1992. gadā atklāta jauna skola, kaut gan skolas līdzās ir tepat Apguldē, Auros un arī netālajā Penkulē, bet visā pagasta teritorijā, kur lēni sāk atdzimt zemnieku jaunsaimniecības, nav nekā: ne skolas, ne pagasta pašpārvaldes. lespējams, ka tagadējie Naudītes pagastvīri pierādīs rajona pašpārvaldei, ka pagasts sadalāms. Tā neaprūpētā pagasta daļa, kas savienotāja ceļa trūkuma dēļ ir attālu, atdodama, piemēram, Anneniekiem vai Slagūnei. Viss var būt. Vēl pagastnama iemītnieki stāsta, kā te saimniekojis kāds Mihno, kas būdams pagasta vecākā amatā, organizējis plašu Naudītes mežu izciršanu. Saprotams, ne jau būvmateriāliem zemnieku saimniecību atjaunošanai. Tiem lietkoki būs jāmeklē citos pagastos. Naudīšnieki šaubās un vaicā vai viss, ko ar pagasta mežiem darījis Mihno, ir bijis savtīgi un Latvijai par labu nācis. Tagad šis enerģiskais vīrs ir Naudītes skolā par skolotāju! Tāda skumīga ir Naudītes rītdiena.”
  
Adrese: Dobeles novads, Naudītes pagasts