07.12.19

Zemītes vecā skola

                                                                          (Foto no interneta)
                                                       (2008.gada foto no interneta)
                                         (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                  (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Jau 1988.gada “Komunisma rīts” raksta par jaunas skolas nepieciešamību, bet kā vēlāk izrādās, skola netika uzcelta, bet 2000.gadā tā pārcelta uz muižas pili: “Ir tādi brīži, kad nolaižas rokas vispacietīgākajam direktoram un līdz ar viņu skolotāju kolektīvam. Tāds stāvoklis šogad izveidojies Zemītes astoņgadīgajā skolā. Braucot uz Zemīti, izglītības inspektores teica, ka viņām ļoti patīk direktores Vijas Šulces pastāvīgais smaids, neskatoties uz to, ka skola ir avārijas stāvoklī. Šoreiz tas tā nebija. Direktore raudāja. . . Pats no sevis bija nobrucis saimniecības ēkas akmens mūra gals. Skolas ēkai gals ieplaisājis, draudot ar nobrukumu arī mācību korpusā. Tas var notikt ātri vien, jo ēka (bijušais krogs) skolas vajadzībām tika pārbūvēta jau 1848. gadā(!), kad te sāka strādāt jaunais skolotājs un pārzinis Jānis Špīss. Kādreiz pats strādāju šajā skoliņā un esmu izbaudījis tās neveselīgo mitro gaisu un mūžīgo pelējumu. Nav no zīmes pašreiz veikt fasādes remontu un krāsošanu, jo ēka no visiem galiem drūp un brūk, īsti ņemot, skola ir jāslēdz kā skolēnu un skolotāju dzīvību apdraudoša. Nav jānotiek zemestrīcei. Pietiek ar kārtīgu pērkona negaisu. Komisijas vadītāji solīja nekavējoties risināt jaunas skolas projektēšanas jautājumu, bet celtniecība var ievilkties piecu gadu garumā, un to vecā ēka neizturēs. Zentenes pili (ar ūdensplegādi un kanalizāciju), strādājot bez tehnikas, uzbūvēja divos gados (kalpo no 1850. gada), bet mums nelielas lauku skoliņas uzcelšanai vajadzīga piecgade. Jautājums prasa paātrinātu risinājumu visos līmeņos. Nemeklēsim vainīgos, kāpēc šīs skolas problēma tā saasinājusies. Bija pārpalikumu principu laiks, un tomēr varēja jautājumu risināt agrāk. Jārēķinās, ka kolhozs «Zemīte» skolu uzcelt nevarēs. Te jāmobilizē rajona celtniecības jaudas.”
Pašas skolas mājas lapā par skolu izstāstīts sekojoši: “1830. gadā Zemītes muižnieks Firks atļauj noturēt patstāvīgu skolu Kaļķu krogā 2 km no Zemītes muižas. Līdz tam krodzinieks privāti apmācīja bērnus boksterēšanā. Kara gados skola tika noturētu „Zaķu” mājās un Zemītes baznīcas ģērbkambarī, kurā mācījās 103 bērni (54 zēni un 49 meitenes). 1842. gadā izveidoja II pakāpes pagastskolu ar 3 klasēm. 1848. gadā, kad tika izbeigta kroga darbība, Kaļķu krogu pārdēvē par skolu. Sāk darbu pirmais profesionālais skolotājs Jānis Špīss, (1830. – 1896.), Irlavas skolotāju semināra absolvents. 1880. gadā uz vecā kroga pamatiem tika uzcelta jauna, tiem laikiem moderna skola no mūra un plienakmeņiem, ar dakstiņu jumtu. 1933. gadā skolu apmeklē izglītības ministrs A. Ķeniņš un atzīst to par labi apgādātu. 1936. gadā skolas pārzinis E. Puriņš sāk veidot jaunu skolas dārzu pie Zemītes pils, kur pēc Izglītības ministrijas nodoma jāierīko jauno skolu. Tomēr dārza veidošanu nolemts pārtraukt, jo tajā vietā paredzēts celt Zemītes dzelzceļa staciju. Padomju vara vairāk nekā pusgadsimta laikā nespēja uzcelt jaunu skolu, vienīgi iedeva skolai blakus esošo pagastmāju, kura arī bija vairāk nekā 100 gadu veca.

2000. gada 1.septembrī, klātesot Valsts prezidentei Vairai Vīķei – Freibergai, Zemītes pamatskola savu darbu uzsāk 1850. gada celtajā un 2000. gada atjaunotajā Zemītes pilī. Reizē ar skolas pārvākšanos skola ieguva saukli – „Iededz gaismu sevī”, kas arī rotā skolas vestibila sienu.”

Kā izrādās, vecajā skolas ēkā, pēc tās pārcelšanās uz pili, vēl arī cilvēki dzīvojuši (ēkā, kuru jau 1988.gadā atzina par avārijas stāvoklī esošu), bet 2008.gada oktobrī tajā izcēlās ugunsgrēks un ēka nodega pavisam.

Adrese:Kandavas novads, Zemītes pagasts, Zemīte, Kaļķu krogs