04.12.19

Vecumnieku baznīca                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Baznīcas dokumentos minēts, ka 1711.gada negaisā nodegusi pirms kāda laika celtā koka baznīca. 1735.gada 16. maija vizitācijas protokolā lasāms, ka tā „..vēl joprojām ir šķūnis ar salmu jumtu, tās durvju priekšā zvanu tornis sliktā stāvoklī”. Vairākus gadu desmitus dievkalpojumi notika šķūnī. 1770.gadā par draudzes un hercoga Pētera līdzekļiem namdarmeistars Daniels Frīdrihs Gīrts, mūrniekmeistari Georgs un Fīlips Šmiti uzcēla jaunu koka baznīcu ar salmu jumtu, ko iesvētīja 1770.gada 11. martā. 1791.gadā celtne ieguva sarkanu kārniņu jumtu. 1803.gadā nojauca pussagruvušo torni. 1835.gadā sāk atjaunot ļoti nedrošo baznīcu, taču darbus nepabeidza, jo kļuva skaidrs, ka jāceļ jauna. Jaunās mūra celtnes pamatakmens likts 1840.gada 12. jūlijā. Būvdarbus ar Vecmuižas muižas nomnieka reihsgrāfa fon Neselrodes materiālu atbalstu būvdarbu uzņēmēja K. F. Harfa vadībā sāka mūrnieks Helds, galdnieks Nēlke, Jelgavas namdarmeistars Beiters, mūrniekmeistars Kohs no Prūsijas. Pēc arhitekta Frīdriha Šulca projekta celto dievnamu ar 230 sēdvietām iesvētīja 1845.gada 6. decembrī. 1902.gadā baznīcu remontēja, bet Pirmā pasaules kara laikā to izpostīja. Baznīcu atjaunoja tikai 1923. gadā. Otrā pasaules kara laikā baznīcā bija iekārtota lazarete. Pēckara gados vietējā vara bija ieplānojusi dievnamā iekārtot kultūras namu, taču tas netika realizēts.

 Adrese: Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki