02.12.19

Birzgales muiža (Birsgalen, Birsgallen)
                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā kā Lindes muižu Pirmajā pasaules karā nopostīja, ēkas nojauca un materiālus pārdeva, bet  muižas centrs pamazām pārvietojās uz kādreizējo mazo muižu Birzgali, jo tur bija gan baznīca, gan skola. Muiža atradās tur, kur pašlaik saceltas jaunās vairākstāvu ēkas. Māja “Salas” bijusi kalpu māja.

Adrese: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Birzgale