10.11.19

Ozolmuiža (Ozolpils, Paulsgnade, Eckhof) Jelgavā


                                           (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

                                                                  (Foto no interneta)

                                      (Foto no 1932.gada izdevuma "Jelgava", pārbūvētā pils un Drīzena piramīda)

 

Laikraksts Brīvā zeme, 1934.gada 8.martā raksta:
“1795.gadā Kurzemi pievienoja Krievijas impērijai un par tās gubernatoru kļuva Drīzens. 1796.gadā Krievijas cars viesojies Jelgavā un pavedis gubernatora meitu. Pēc šīs vizītes meita aicināta uz Pēterburgu par galma dāmu, bet gubernatoram uzdāvināta netālā Ozolmuiža.” Pateicībā caram par to tika uzcelta piemiņas zīme Vecā un Kalnciema ceļa krustojumā – Drīzena obelisks jeb piramīda.

19.gadsimtā muižas īpašnieki vairākkārt mainījās. 1828.gadā to īpašumā ieguva Dītrihs Johans Vilhelms fon Grothuss. Pēc viņa nāves muižu mantoja viņa sieve un vēlāk meita Adelheide fon Grothusa, kura bija precējusies ar Vilhelmu fon Hānu. Pēc divdesmit gadiem muižu mantoja viņu meita Adele, kuras vīrs bija Kārlis fon der Reke.

Latvijas brīvvalsts laikā pils ēka pārbūvēta un piemērota bērnu patversmes vajadzībām.

Otrā pasaules kara laikā nopostīta. Padomju okupācijas periodā muižas pils vietā sākta būvēt kaut kāda ēka, kas tā arī nav uzbūvēta. Ilgu laiku tur rēgojušās jaunbūves drupas. Parks ir saglabājies, bet privatizēts - ar sētu apkārt un privātīpašuma zīmi priekšā. Tajā ir Jelgavā vislielākā dižkoku koncentrācija – astoņi ozoli, četras lapegles, divas veimutpriedes, liepa.
Ozolpils kalpu māja tagad pansionāta “Zemgale” teritorijā.

Adrese: Kalnciema ceļš 134, Jelgava