29.11.19

Franču muiža (Franzhof) Zaņas pagastā


                                                              (2011.gada foto)

                                                    (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muiža veidojusies 1740.gadā. Muiža piederējusi pie Lielezeres pagasta un bijusi fon Ketleru un vēlāk fon Štiglicu dzimtu pārvaldījumā. Štiglica laikā Franču muižā ceļa malā būvēta skola. 1836.gadā tā nosaukta par Pampāļu draudzes skolu, bet vietējie to saukuši par Franču skolu. Mācības te notikušas ziemas mēnešos un bērniem mācīta lasīšana, rakstīšana, ticības mācība, rēķināšana, dziedāšana, vēsture, ģeogrāfija, vācu un krievu valodas.

Franču muižas kalpa ģimenē dzimis literāts Valfrīds Eglīte (1904-1986), pasakas “Pauks un  Šmauks” dramatizētājs. (I.Ančevska, I.Haruna “Saldus novads”)

Adrese:  Saldus novads, Zaņas pagasts, Franči