20.10.19

Zaļenieku mācītājmuiža

                                             (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                           (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

                                                            (Foto no letonika.lv)

No mācītājmuižas apbūves saglabājusies tikai dzīvojamā ēka, klēts zudusi. Dzīvojamā ēka ir vienstāvu mūra ēka, celta 19.gadsimta sākumā, atrodas Tērvetes upes senlejas kreisajā krastā, iepretim Zaļenieku muižai. Padomju okupācijas gados dzīvojamā ēkā atradās aptieka, kolhoza kantoris un ēdnīca, kolhoznieku dzīvokļi. Neatkarības gados ēku atguva draudze. Mājas austrumu pusi apdzīvo Zaļās evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs ar ģimeni. Pārējā ēkas daļa netiek apdzīvota. (no zudusilatvija.lv)

1940-os gados Zaļeniekos par mācītāju strādāja rakstnieks Arturs Voitkus (1911-1991), kurš dzīvoja mācītājmuižā.

Adrese: Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki