27.10.19

Vesterotes muiža (Garkalnes muiža, Langenbergen, Westerotten)


                                          (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1994.gada “Neatkarīgā cīņa” raksta: “Vesterotes muižas sākotne meklējama poļu laikos, tas arī ir pirmā īpašnieka dzimtas vārds. Pirmās Republikas laikā šīs ēkas kalpoja mežniecībai.
1958.gada Rīgas rajona laikraksts “Darba balss” raksta par Garkalnes vides un pagalmu sakopšanu. Cita starpā rakstīts: “Pie «Vesterotēm» krāšņuma krūmi aplauzīti, nekopti, ap desmit alejas bērziem nobrāzta skaistā, sudrabotā miza, bet pagalms - īsta mēslu krātuve. Šajā mājā dzīvo divpadsmit pieaugušie un divi skolēni. Vienkārši jābrīnās, kā šiem cilvēkiem neceļas rokas apkopt savu tuvāko apkārtni, savu mājvietu. «Vesterotēs» dzīvo darba pirmrindnieces cūkkopes Aleksandra Staņislavska un Valija Kukule. Viņām vajadzētu rādīt priekšzīmi, iniciatīvu, organizējot savas mājas apkopšanu. Vai tad tiešām tik grūti ierīkot pagalmam sētu starp cūku fermu un divstāvu dzīvojamo ēku? Sākumā varētu ierīkot stiepļu pinuma žogu, ko var aizsegt kuplo, pilto magoņu ziedi. Ar laiku ieaugtos arī dzīvžogs, ko sagatavot un iedēstīt neprasīs daudz laika. Kamdēļ pelēkajai mājai nepieskaņot dekoratīvo dāliju dēstījumus? Lai šis darbs vieglāk veiktos, Garkalnes ciema biblioteka uzņēmusies šefību par «Vesterotes» izdaiļošanu.

Adrese: Ādažu novads, Garkalne