02.10.19

Upesgrīvas pamatskola (Uguņciema skola)

                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

“Talsu vēstnesis” 1928.gada 21.septembrī raksta: “Upesgrīvas pamatskolas atklāšana
notika 16. septembrī. Neskatoties uz lietaino laiku, jaunajā gaismas pilī bija sapulcējušies vairāki simti vietējo iedzīvotāju. Svinības iesākās ar parasto garīgo ceremoniju, kuru vadīja Frejs. Jaunais mācītājs, rēķinādamies ar vietējo iedzīvotāju noskaņu, atturējās no parastām ticības salkanībām un izteica prieku par to, ka Upesgrīvā paceļas jauna gaismas pils tanī laikā, tur turīgo aprindu ministri un deputāti nodarbojas ar savu kabatu pildīšanu un blēdībām. No atklāšanas svinībām savu lomu bija cerējis vilkt arī “falšais agronoms” Eglīts. “Kurzemes balss” jau iepriekš paziņoja par Eglīša ierašanos un viņam svinībās bija paredzēts pirmajam vārds. Kundziņš tomēr neieradās, jo itin labi apzinās savus grēkus pret mazturīgiem jūrmalas iedzīvotājiem. Īsu atklāšanas uzrunu un apsveikumu no apriņķa valdes teica Lejiņš, tālāk izjustus vārdus teica inspektors Ansaberģis, savu prieku un apsveikumu jaunajai celtnei izteica arī vecais Putnaērglis un policijas priekšnieks Štucers. Pēc tam pagasta priekšnieks Vilciņš sniedza pārskatu par būves gaitu, bet skolas pārzinis Pērkons īsu skolas vēsturi. Telegrāfiski sveicināja valsts un Saeimas prezidenti u.c. izjustu vēstuli bija atsūtījis sirmais Dreiberga tēvs, izteikdams prieku, ka nu reiz arī mazturīgiem bērniem pieejama skola Upesgrīvā. Diženu pieminekli ir uzcēluši upesgrīvieši republikas 10 gadu piemiņai, par ko sevišķu atzinību pelna nenogurstošais pagasta priekšnieks Vilciņš.”


Adrese: Talsu novads, Vandzenes pagasts, Uguņciems