01.10.19

Oktes skola


                                              (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                      (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)
 

                                                              (1932.gada maijā - skolas 6.klases beidzēji)
 


1929.gada izdevumā “Ārpusskolas izglītība” skolas 50 gadu jubilejas sakarā teikts: “Par Vandzenes pagasta skolām senos laikos trūkst drošu rakstisku ziņu. Zināms tikai tas, ka Vandzenes pagastskolā mācības iesāktas 1865. vai 1866. gadā. Līdz 1878. gadam Oktes, Iģenes, Garlenes pagastiem skolas nav bijis. Kur vietējo iedzīvotāju bērni tad mācījušies, nav zināms; varbūt, jau minētā Vandzenes skolā. Skolas celšanai vajadzīgos līdzekļus devuši vietējā muižniecība un augšā minētie pagasti. Tamdēļ arī skolas oficiālais nosaukums ir Oktes-Iģenes-Garlenes pamatskola, bet tā kā skola atrodas uz agrākā Garlenes pagasta zemes, tad viņa apkārtnē pazīstama zem Garlenes pamatskolas nosaukuma. Mācības skolā sākušās 1878. gadā. Kā pirmais tur darbojies skolotājs Kārlis Jātnieks, kurš beidzis Irlavas skolotāju semināru un kāda laiku (pirms 1878. gada) jau bij darbojies kā skolotājs Ārlavā. Garlenes skolā nostrādājis līdz savai nāvei — 13 gadus. Vecākā paaudze Jātnieku atceras kā dedzīgu latvieti un muižnieku asu pretinieku. Pēc Jātnieka nāves par skolotāju ievēlēts Indriķis Saržants. Saržants nodibinājis dziedāšanas kori un 1892. gadā Oktes-Iģenes-Garlenes dziedāšanas biedrību, kura 1911. gadā pārdēvēta par Sadraudzīgu biedrību. 1924.gada rudenī skola tika pārvērsta par pilnu sešklasīgu pamatskolu. Pati skolas ēka pa ilgajiem gadiem no vecuma nav cietusi, vēl stipra un skaista, bet mūsu laikiem un apstākļiem ne visai piemērota. Trūkst telpu kā skolēniem, tā arī skolotājiem. Tamdēļ arī pie skolas nav internāta un nav ierīkota skolēnu kopēdināšana. Cerēsim, ka ar laiku radīsies līdzekļi šos trūkumus novērst.
1938.gada presē ziņots, ka Talsu apr. Vandzenes pag. Oktes-Iģenes-Garlenes pamatskolu pārdēvē par Vandzenes pag. Oktes pamatskolu.
1940.gada “Mazpulks” raksta: “Lai sekmētu mazpulka darbību, Oktes skola atļāva skolas ēdamistabā ierīkot mazpulka mītni. Mazpulka dalībnieki vienojās, ka mītnes iekārtai vajadzīgos priekšmetus lielāko daļu tie pagatavos paši. Tagad mazpulks savā mītnē rīko katru trešdienas vakaru vakarēšanu. Vakarēšanā dalībnieki lasa referātus, strādā rokdarbus un mācās mazpulku dziesmas, kā arī vingrinās novusa spēlē.”
Rakstnieka Viļa Veldres romānā «Dēli un meitas» par prototipiem nolūkoti toreizējās Oktes skolas skolēni un skolotāji un citi apkārtnē pazīstami cilvēki.
Bet mūsdienās ēka stāv pamesta, ieaugusi nezālēs un krūmos, nevienam nevajadzīga.

Adrese: Talsu novads, Laucienes pagasts, Oktes skola