15.10.19

Degu muiža (Deggenhof) Krimūnu pagastā
                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

“Valdības vēstnesī” 1925.gadā rakstīts: “Jelgavas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa, pamatodamās uz civilties. likuma 1460. Pantu, paziņo, ka minētā tiesa 24. sept. 1925. gadā atklātā sēdē nolēma reģistrēt Degu muižas jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrību, ievedot viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā. Biedrības valdes sēdeklis atrodas Zaļenieku pagastā, Vidzemes Strēlniekos.”

“Iekšlietu ministrijas vēstnesis” 1928.gadā ziņo par piešķirtajiem pabalstiem un cita starpā min: “Jelgavas apr. valde nolēma Izsniegt pabalstus sekojošām lauksaimniecības organizācijām: Jēkabnieku pag. un apkārtnes lauksaimn. Biedrībai, Lielsesavas un Mežmuižas I un II lopkopības pārraudzības biedrībām, Vecauces jaunsaimnieku mašīnu koplietošanas biedrībai, Dobeles lauksaimn. biedrībai «Plēsums», Zaļenieku pag. «Degu» muižas jaunsaimn. mašīnu koplietošanas biedrībai, katrai pa Ls 200.”

Bet jau 1941.gadā šajā muižā tikko uzkundzējusies okupācijas vara pamanījusies iekārtot sarkano stūrīti, ko it kā laipni atvēlējis tās saimnieks: “Zaļenieku pagasta darba zemnieki Jēkabs Brašus, Jānis Lazdinš un Arvīds Lindermanis, kaimiņu atbalstīti, Degu muižas centrā Vidzemes - Strēlnieku mājās ierīkojuši Sarkano stūrīti, kuru atklāja 9. janvārī. Telpas stūrīša ierīkošanai savā jaunsaimniecībā ierādījis 80 gadu vecais atv. plkv. Ansis Zeltiņš. Sarkanais stūrītis glīti iekārtots, pie sienām tautu vadoņa Staļina u. c. valstsvīru ģīmetnes. Ierīkots lasāmgalds ar laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām. Uzstādīts arī radio uztvērējs un novada sienas avīze Sarkanā Liesma, kuru kopēji ar vecāko paaudzi darinājusi skolu jaunatne. Sarkanā stūrīša atklāšanā piedalījās apkārtējie darba zemnieki, strādnieki, skolu jaunatne, pagasta aktīvistu grupas, pagaidu izpildu komitejas un arodbiedrības pārstāvji — kopskaitā 70 personu. Stūrīti atklāja ar uzrunu pagasta izpildu komitejas priekšsēdētājs J. Vīgants, Jelgavas apgabala vēlēšanu komisijas loceklis A. Balodis sniedza norādījumus un atbildes uz jautājumiem par piedalīšanos vēlēšanās, vēlēšanu norises kārtību un nozīmi. Arodbiedrības pārstāvis A. Saulīte izskaidroja Sarkanā stūrīša nozīmi un kā to tālāk izveidot, piezīmēdams, ka arī darba sievietēm jākļūst aktīvākām un jāizmanto viņām Padomju varas dotās tiesības un aktīvi jādarbojas arodbiedrībā.”

Adrese: Dobeles novads, Krimūnu pagasts, Degu muiža