26.09.19

Vāverkrogs (Vāveres krogs) Drabešu pagastā

                                                        (Fotografēts 2018.gadā)
                                                          (Foto no "Zudusī Lavija")
                                             (No grāmatas "Das Baltische Herrenhaus")


Vērienīgs 19.gadsimtā celts komplekss, kas sastāv no trīs ēkām. Vidējā ēka ir pati krogus ēka ar vaļēju lieveni visas ēkas garumā, kuru balsta kolonnas. Atsevišķas ieejas bijušas kungu galam un zemnieku galam. Virtuve un krodzinieka dzīvoklis bijis ēkas pagalma pusē. Abpus kroga ēkai bijušas no rūsgana dolomīta celtas stadulas. Apjomīgajās stadulās pietika vietas gan nakšņotāju ratiem, gan zirgiem. Ja sākotnēji krogi bija paredzēti dzērienu tirgošanai, tad jau kopš 17.gadsimta to uzdevumos ietilpa arī ceļinieku apkalpošana – uzturs un naktsmājas. Netālu bija arī kalēja namiņš, kur varēja salabot ratus, apkalt zirgus. Arī kalēja namiņu balstīja kolonnas.
Arhitekta L.Šmita darbnīca ir veikusi kroga arhitektoniski māksliniecisko izpēti un sniegusi rekomendācijas restaurācijai.

Adrese: Amatas novads, Drabešu pagasts