14.09.19

Pobužu muiža (Pobuschen)                                           (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižu nopirka Dundagas barons Osten-Zakens vienam no saviem dēliem. Padomju okupācijas laikā te bijis kino un noliktavas.

Adrese: Talsu novads, Valdgales pagasts, Pobuži