14.09.19

Ozolnieku luterāņu baznīca

                                          (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Ozolnieku luterāņu draudzes vēsture ir pavisam nesena. Tās sākums datējams ar 1998.gadu. Draudzes pilnais nosaukums ir Augsburgas Ticības Apliecības Ozolnieku luterāņu draudze. Visu laiku līdz pat 2007. gada jūnijam dievkalpojumi tika noturēti Ozolnieku Tautas namā, vienā no mazajām telpām 2. stāvā. Draudzes ērģelniecei Maijai Veličkovskai bija kāds draugs no Ņujorkas un Amerikas latviešu vidus - Egils Kaljo. Viņa darba pienākumi lika tam bieži būt ārpus mājām un viesoties arī Latvijā. Būdams Latvijā, viņš kopā ar Maiju ikreiz apmeklēja arī Ozolnieku luterāņu draudzi. Viņš bija labsirdīgs un kluss puisis, neko par sevi daudz nestāstīja. Bet kādā no tikšanās reizēm Egils izteica vēlmi ziedot draudzei līdzekļus, kas būtu nepieciešami zemes iegādei dievnama celtniecības vajadzībām. Projekta izstrādi apņēmās veikt Ozolnieku novada galvenais arhitekts Oļģerts Dūda. 2004. gada 25. janvārī notika pamatakmens ielikšanas dievkalpojums. Dievnama celtniecība ar pārtraukumiem turpinājās līdz 2010. gadam. Pagāja vēl apmēram gads dažādu formalitāšu kārtošanā, kas saistīti ar inventarizāciju un Zemes grāmatas lietām, līdz beidzot 2011. gada maija sākumā draudzei tika iesniegts pēdējais atzinums, ka dievnams ir pieņemts ekspluatācijā. To tad var arī uzskatīt par dievnama būvniecības beigu gadu.

Adrese: Ozolnieku novads, Ozolnieki, Skolas iela 10