14.09.19

Odres dzirnavas


                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Šobrīd ēka šausmu filmas uzņemšanai noderīgā paskatā.
“Valsts zemes bankas prasības apmierināšanai 1934. g. 3. janv., pulksten 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē pārdos publiskā izsolē tirdzniec. un rūpn. A/S „Selīja" nekustamo mantu sastāvošu no Talsu apr. Nurmuižas pag. Odres muižas neatsavinātās daļas ,,Odre" līdz ar spirtdedzinātavu ar pilnīgu dedzinātavas iekārtu un tvaika dzirnavām ar attiecīgām mašīnām.” – sludinājums 1933.gada marta “Valdības vēstnesī”.

Adrese: Talsu novads, Laucienes pagasts, Odre