03.09.19

Mazsāliju muiža (Mazsālijas muiža, Klein Sahlingen, Massale)


                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Atradusies pie Mazāliju pilskalna. Liekas, ka tā īsti nekas no muižas laikiem nav saglabājies.

Adrese: Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, Mazsālijas