03.09.19

Kaltiķu muiža (Kalticken)


                                      (Abi foto no interneta, apakšējais fotografēts 2018.gadā)

Muižai laika gaitā mainījušies daudz īpašnieku – Štempeli, Brunovi, Korfi, Maideli u.c. 1896.gadā Ādolfa fon Maidela atraitne pārdeva muižu Mihaelam fon Līvenam, bet 1909.gadā muižu nopirka Ervīns fon Heikings, kuram piederēja arī turpat netālā Pelču muiža. 1920-os gados, kad notika zemes reforma, Kaltiķu muiža ar 50 ha neatsavināmās zemes atstāta Heikingiem. Pārējā platība sadalīta 14 saimniecībām.

20. gadsimta vidū muižā dzīvojuši Kaltiķu ķieģeļu cepļa strādnieki. Kungu māja celta 18. - 19. Gadsimta mijā. Liela kļava, kuras apkārtmērs ir 3,40 m, ieaugusi sagruvušās ēkas pamatos. Pārdesmit metru attālajā parkā kuplo liepa ar 12 stumbriem.

2013.gadā muižas kungu māja sabruka.


Adrese: Kuldīgas novads, Pelču pagasts, Kaltiķi