03.09.19

Kaltiķu muiža (Kalticken)


                                      (Abi foto no interneta, apakšējais fotografēts 2018.gadā)

1920-os gados, kad notika zemes reforma, Kaltiķu muiža ar 50 ha neatsavināmās zemes atstāta Heikingiem. Pārējā platība sadalīta 14 saimniecībām. 20. gadsimta vidū muižā dzīvojuši Kaltiķu ķieģeļu cepļa strādnieki. Kungu māja no 18. - 19. gadsimta pussabrukusi, ēkā divi apdzīvoti dzīvokļi. Parka praktiski nav. Liela kļava, kuras apkārtmērs ir 3,40 m, ieaugusi sagruvušās ēkas pamatos. Pārdesmit metru attālajā parkā kuplo liepa ar 12 stumbriem.
Šķiet, ka muižas ēka nesen sabrukusi.

Adrese: Kuldīgas novads, Pelču pagasts, Kaltiķi