02.09.19

Kaltiķu ķieģeļu ceplis

                                                     (Fotografēts 2016.gadā)
                                        (Fotografēts 2019.gada, Līgas Landsbergas foto)

Ja 1950-to gadu presē parādās patosa pilni raksti par ražošanu Kaltiķu ķieģeļu ceplī, tad līdz 1978.gadam tas jau bija tā nolaists, ka presē parādās runas par tā nojaukšanu sakarā ar nepievilcīgo izskatu.

Adrese:  Kuldīgas novads, Pelču pagasts, Kaltiķi