12.09.19

Balgales luterāņu baznīca
                                          (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā celta 1809.gadā, bet pirmoreiz dokumentos minēta 1727.gadā kā Petendorfas baznīca. Lielo un tālu skanošo zvanu Pirmā pasaules kara laikā aizved uz Krieviju. Ērģeles darinājis K. Hermanis 1860.gadā.  Abpus baznīcai Līvenu dzimtas apbedījumi. Balgales baznīcā atradies bagātīgs senu grāmatu krājums, kuras laika gaitā izsaimniekotas.

Kad 1804.gadā Karls Kristofs Līvens nopirka Petendorfas muižu (Vecmuižu), tur atradās veca, pussagruvusi, no visām pusēm atbalstīta baznīca, bez griestiem un lielām šķirbām. Tad viņš apņēmās vispirms uzcelt jaunu mūra baznīcu. 1809.gadā tā jau bija gatava un iesvētīta – ar 300 sēdvietām.
Ap baznīcu esošie salasāmie kapakmeņi :
Helene von Derschau, geb. Lieven 17.12.1834 – 28.12.1870
Luise von Lieven, geb. Keiserling 20.12.1833 – 07.06.1902
Alexander von Lieven,  01.08.1833 - 22.07.1876
Georg von Lieven, 31.03.1864 – 03.07.1910
Constance von Lieven, 30.10.1837 (1827?) - …

Novadpētnieks Žanis Skudra 1968.gadā bijis pie baznīcas un apraksta to savā grāmatā “Okupētās Latvijas dienas grāmata”: “Tā ir balta, ar pastrupu torni un ar baltu mūra sētu. Baznīcas priekšā mūra ārpusē rindā sastādītas aug Sibīrijas baltegles. Sētas iekšpusē viss viens vienīgs biezoknis. Krusti un pieminekļi ieauguši pērnā gada zālē, pa starpām nolūzuši, nokaltuši zari. Baznīcas priekšā veca, zirgu apgrauzta slita, pie kuras, laikam, gan neviens zirgs vairs netiek piesiets. Galvenie vārti aizslēgti.”     
 

Adrese: Talsu novads, Balgales pagasts