31.08.19

Ragumuiža (Ragu muiža, Ragenhof) Svētes pagastā

                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                       (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1939.gada “Brīvā zeme” raksta: “Jēkaba muiža (Jēkabnieki) cēlusies hercoga Jēkaba laikā. Pagastā uzglabājies nostāsts, ka šo muižu licis celt pats hercogs un nosaukt savā vārdā. Jēkaba muižai bija 44 klaušu mājas, viens krogs un mazā muiža, kura vēlāk saukta par Ragu muižu. Vietējie iedzīvotāji domā, ka Ragu muižā mitināti Jēkaba muižas liellopi vai ragulopi. No tiem arī cēlies muižas nosaukums. Hercogs Jēkabs savā muižā iekārtojis dambjus tīrumu apūdeņošanai . Šī apūdeņošanas sistēma redzama vēl tagad un tālu iestiepjas pat Zaļenieku pagastā.”

Šobrīd šeit atrodamā ēka Pērles nav muižas laiku ēka, bet celta 30-os gados kā sabiedriska celtne. Tai apkārt ir dažas senas palīgēkas. Varbūt tās ir no muižas laikiem?

Adrese: Jelgavas novads, Svētes pagasts, Ragumuiža