05.08.19

Mežbenkava (Benkavas mežkungmuiža, Benkavas valsts meža muiža, Forstei Bankaushof)

                                    (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā bija Vadakstes muižas īpašums. Pati Benkavas pusmuiža, kurai bijis ļoti skaists parks, nav saglabājusies.

Adrese: Saldus novads, Vadakstes pagasts, Benkava