19.08.19

Kujas upes mūra loka tilts


                                         (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vienlaiduma laukakmens mūra loka tilts, kura velves apmūrējumam lietots ķieģelis. Tilts slīpi šķērso upes gultni, tāpēc tam uzbūvēta masīva laukakmens krasta nostiprinājuma siena. Tilts pār Kujas upi būvēts cara laikos ap 19. gs. vidu. Vieta – Bebri.
Šāds tilts ar unikāli veidotu konstrukciju ir datējams kā vienīgais Latvijā, kas saglabājies oriģinālā sākotnējā veidojumā. 20. gs. sākumā saukts arī par "Līko tiltu", jo arkveida tilta konstrukcija pāri upei ir nevis taisna, bet veido 10-15 metrus garu loku. Agrākos laikos šis tilts arī kalpoja kā pārvads Kujas upei, jo šeit gāja galvenais ceļš Madona - Gulbene.
Nostāsts vēsta, ka, 1941. gadā padomju armijai atkāpjoties, trīs automašīnas iegāzušās no tilta upē, jo šoferi nav pamanījuši tilta līkumu un aizbraukuši taisni.
2007. gadā tika iecerēta mūra loka tilta rekonstrukcijas projekta izstrāde. 2019.gadā neizskatās, ka te būtu notikusi rekonstrukcija. Cesvaines novada pašvaldība ir veikusi restaurāciju laukakmens krasta nostiprinājuma sienai.

Adrese:  Madonas novads, Cesvaines pagasts, Bebri