03.07.19

Reņģes muiža (Zebrenes muiža, Rengenhof) Zebrenes pagastā                                            (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                            (Muižas pils senāk)
 

Reņģes muižā saimniekoja baroni fon Korfi, 19.gs beigās un 20.gs sākumā - barona Hāna dzimta. 1920.gadā muižā tiek ierīkota Zebrenes pamatskola, bet 2.pasaules kara laikā barona Hāna vadībā muižas kungu māja tiek uzspridzināta. Saglabājies tikai muižas parks un pāris saimniecības ēkas. 1925.gadā Reņģes (Rengenhof) pagastu pārdēvēja par Zebrenes pagastu.

 
Adrese: Dobeles novads, Zebrenes pagasts, Zebrenes parks