03.07.19

Reņģes muiža (Zebrenes muiža, Rengenhof) Zebrenes pagastā                                          (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Saglabājies tikai muižas parks un izskatās, ka arī pāris ēkas. 1925.gadā Reņģes (Rengenhof) pagastu pārdēvēja par Zebrenes pagastu.
 
Adrese: Dobeles novads, Zebrenes pagasts, Zebrenes parks