06.07.19

Pučurgas muiža (Galandfeld)
                                                  (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā atrodas 2 km no Matīšu baznīcas, aiz kapiem. Tā dibināta 1710.gadā. Pēdējie īpašnieki bija fon Šrēderi. Bet zemnieks, kurš to ieguva īpašumā vēlāk, 1935.gadā pāri ceļam uzcēla spirta dedzinātavu, kuru 1958.gadā parveidoja par kazeīna fabriku. Ir saglabājušās 1872.gadā celtas kūts drupas. Kādus 300 m tālāk ir bijušas ūdensdzirnavas, kuru pamatus vēl varot manīt. Senatnīga ēka “Zeltiņi” ir bijusi modernieka māja. Te 1935.gadā atrastas zviedru laika monētas, no kurām jaunākā datēta ar 1649.gadu.Mūsu himnas autora Baumaņu Kārļa tēvs Jēkabs Baumanis cēlies no Matīšu draudzes Pučurgas muižas, bet māte Anna, dzimusi Feldmane, no kaimiņu Burtnieku draudzes.


Agrāk šeit bijusi sena lībiešu apmetne. Pučurgas muižas vācisko nosaukumu Galandfeld 1922.gada “Kultūras vēstnesis” skaidro: “Savu vācisko “Galandfeld” Pučurga dabūjusi no lībiskā “Kala-Ans" (Zivju Ansis), uz kura zemes viņa celta.”
 

Adrese: Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Pučurgas