06.06.19

Zaubes ordeņa pils (Schloß Jürgenburg, Jurgenborgh)

                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pils celšanas laiks nav zināms, bet uzskata, ka tā uzcelta jau 1257. gadā, tomēr tam nav dokumentētu avotu. Jurgenburgas pils bija viena no Gaujas koridora nocietinājuma joslām, kas veidotas aizsardzībai pret lietuviešu karaspēka iebrukumiem. Kopumā bija Ropažu – Mālpils – Nītaures – Zaubes – Skujenes ordeņpilis.  Pils bija tieši pakļauta Livonijas ordeņa landmaršaliem, kas rezidēja Siguldas pilī. Zināms, ka vēl 1691. gadā Jirgenburgas pilī notika vilkaču prāva. 
Zaubes pils bija uzcelta no laukakmeņiem Dzirnavupes (Bērzupītes) labajā stāvkrastā pie Augšezera. Dienvidu pusē iepretim dzirnavu dīķim pacēlās četrstūrains pils tornis ar divus metrus biezām sienām un 5х6 metrus lietu iekštelpu. Pils pamati aizņēma 46-50х70 metrus lielu laukumu, tās dienvidaustrumu stūrī iekšpusē bija 24х8 metrus liela dzīvojamā ēka. Tagad nodrupušie pils mūri tikai vietām sasniedz pāris metru augstumu. Pils kalnā bijis iekārtots sporta laukums, kurš arī ir aizaudzis un nekopts.

Adrese:  Amatas novads, Zaubes pagasts. Zaube