05.06.19

Zaubes muiža (Jürgensburg, Jaunpils muiža)                                                    (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 

                                                                 (Muižas pils 20.gadsimta sākumā)
 

Muiža dažādos laika periodos piederējusi Klotu, Sokolovsku un Seku dzimtām. Pirmā  pasaules kara laikā muižas kungu dzīvojamā mājā jeb pilī bija ierīkota krievu armijas lauka lazarete. Lai gan tieša karadarbība aizvirzījās sāņus no Jaunpils, tomēr 1917.gadā pils un staļļi tika nodedzināti. Par Jaunpils muižu saglabājies maz liecību. Pēc nopostīšanas tā vairs netika atjaunota. Pils mūrus 20.gadsimta 60. gadu beigās nojauca, pamatus apbēra. Kopsaimniecības pastāvēšanas pēdējos gados pils vietā uzcēla smago automašīnu garāžu. Līdz mūsdienām saglabājušās dažas pamatīgi celtās muižas mūra dzīvojamās un saimniecības ēkas ar vienkāršu, bet skaistu neogotisku arhitektūru.

Uz muižas staļļu mūriem 1929.gadā uzcēla tautas namu, kas nodega 1944. gadā. Ilgu laiku stāvēja kaili mūri, kamēr 70. gadu sākumā kopsaimniecība uzcēla mehāniskās darbnīcas. Darbnīcu sienās iebūvēta daļa no vecajiem mūriem.
1944. gadā nodega arī vecā muižas dzirnavu ēka Mierupes, kas atradās pie Augšezera slūžām, kā arī muižas Ezermalas māja, kur bija doktorāts, un pārējās bijušās muižas mūra ēkas Zaubes centrā.

Muižas klēts - skaista sarkana ķieģeļu ēka, kura daļēji sapostīta, kopsaimniecības laikā izbūvējot tehnikas remontdarbnīcu un nojaucot tai traucējošās arkas. Ēka celta 1896. gadā.

Muižas vārti - akmens vārtu stabi pils ceļa galā. Sākot no vārtiem gar lielceļa  malu aizsarggrāvim bija nožogojums ar mūra pamatu visā garumā un betona stabiem, kurus savienoja metāla caurules (labi noderēja zirgu pajūgu piesiešanai). Tāds tas bija redzams vēl 20.gadsimta 70. gados. Vairākkārt remontējot un asfaltējot ceļu, tas pamazām apbērts un izpostīts. Vietām pamatu var redzēt krietni zem ceļa līmeņa, bet grāvī - arī kādu stabu. No vārtiem bija ceļš uz muižu un tilts pār upīti. Kara laikā tilts izpostīts. Tagad tajā vietā ir gājēju tiltiņš. (Zaubes pagasts, 2005)

 
Adrese: Amatas novads, Zaubes pagasts, Zaube