07.06.19

Volfšmita muiža                                             (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā  atrodas LU Botāniskā dārza teritorijā.  20. gadsimta sākumā tagadējā Botāniskā dārza teritorija piederēja rūpniekam, Nīderlandes karalistes konsulam A.Volfšmitam.  Starp citu, A. Volfšmits bija “Rīgas rauga” aizsācējs. Tā pirmsākumi meklējami 1847.gadā, kad Alberts Volfšmits nodibināja "Volfšmita degvīna un rauga fabriku". 1898.gada 24.aprīlī dibinātāja dēls pārveido uzņēmumu par "Rauga fabrikas, degvīna dedzinātavas, spirta rektifikācijas un destilācijas AS A.Volfšmidts".  20. gadsimta sākumā muižiņā darbojās E.fon Rotastes privātā nervu dziednīca un 1920-jos gados - K.Erdmaņa dārzniecība.  1926.gadā Latvijas valdība pēc ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa priekšlikuma no Volfšmita mantiniekiem par Ls 181 nopērk 10 ha lielu zemes gabalu Kandavas ielā 2 botāniskā dārza ierīkošanai. Tā izveidē tika izmantotas arī agrāko muižas īpašnieku Volfšmita un Stricka celtās oranžērijas. Tā ir izcils klasicisma stila muižas paraugs, kas celta pirms 1824. gada, ar augstu autentiskumu. Ēka celta kā vasaras mītne, piederējusi Volfšmita un Stricka dzimtām.
Pati centrālā ēka – kungu māja nav sagabājusies, bet tieši tās vietā, alejas galā ir uzbūvēta tagadējā lielā palmu māja. Saglabājusies vagara māja, kurā joprojām dzīvo ar botānisko dārzu agrāk saistīti cilvēki. Pelēkajā namā agrāk bijusi muižas oranžērija. Ir arī kalpu māja, ledus pagrabs un vešerienes namiņš.

Kandavas ielā 2 atradās arī Zasu muižas centrs - var uzskatīt, ka trīs mūsdienās saglabājušās muižiņu ēkas pieder senajam Zasu muižas centra apbūves kompleksam. Par Zasu muižas centru nereti uzskatītā teritorija uz Daugavgrīvas un Buļļu ielas stūra ir daļa no Zasu muižas īpašumiem, kur 18.gadsimtā latviešu uzņēmējs Šteinhauers uzcēla mazāku muižiņu..

Jau 15.gadsimtā botāniskie dārzi veidojās pie universitātēm Itālijā kā atbalsts farmācijas un medicīnas studijām. Tāpēc, kad 1919.gadā tika dibināta Latvijas Universitāte, 1922.gadā tika izveidots arī botāniskais dārzs. Sākotnēji, gan LU Botāniskais dārzs neatradās savā tagadējā vietā, bet gan Rīgas pilsētas dārzniecībā Dreiliņos nepilna hektāra platībā. 1923. gadā dārzā jau bija 1 500 augu sugas, un tas tiek atvērts publiskai apskatei. 1926.gadā visa augu kolekcija no Dreiliņiem tiek pārvesta uz Kandavas ielu 2.
Adrese: Rīga, Kandavas iela 2, Rīgas Botāniskajā dārzā