04.06.19

Vilces ūdensdzirnavas                                             (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                     (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)


Pirmās ūdensdzirnavas pie Vilces muižas uzceltas 1665.gadā. Pašreiz redzamās, spriežot pēc gadskaitļa uz priekšējās fasādes, celtas 1862.gadā. Ēkai bijušas biezas sienas. Priekšējās ķieģeļu sienas biezums ir 95 cm, pārējās celtas no laukakmeņiem. 1938.gadā te darbināta arī tvaika mašīna. Iekārtas demontētas ap 1962.gadu un varbūt vēl tagad tiek darbinātas kaut kur … Lietuvā. Dzirnavu telpas vēlāk izmantotas par ēdnīcu, dzīvokļiem. 1996.gadā ēkā bijis ugunsgrēks. Ar dzēšanu neesot veicies – te ūdens padeve pārtrūkusi, te ugunsdzēsēju auto izgājis no ierindas. 

1957.gada izdevums “Kur plūst Lielupe” par šo vietu rakstīts: “Dzirnavas iekārtojis barons Hāns un par vadītāju tām iecēlis vācieti Ekmani. Tagad dzirnavas ir rajona rūpkombinata filiāle. 1955.gadā dzirnavu malšanas nodaļa pārcelta uz Berķenes dzirnavām, atstājot tikai vilnas kārstuvi un vērptuvi. Dzirnavās iekārtots arī lakatiņu aušanas cehs.
 

Iepretim ūdensdzirnavām otrā ceļa pusē vēl nesenā pagātnē bijuši redzami pamati no 1801.gadā Kārļa Dītriha fon Mēdema iekārtotajām papīrdzirnavām. Tās darbojušās līdz 1822.gadam. Te ražoja kvalitatīvu papīru ar ūdenszīmēm. Vēl senākā pagātnē te bijušas vējdzirnavas. (no S.Rusmaņa “Zeme starp Rundāli un Tērveti”)
  
Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts