11.06.19

Vibrokas muiža (Suddenhof, Sudden)                                                 (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                            (Foto no interneta, 20.gadsimta sākums)


Muiža veidojusies ap 16., 17.gadsimtu, kad te saimnieko Budenbroku dzimta. Vēlāk īpašnieks – Ervīns Volfs. Muižas kungu māja bijusi no koka un 1905.gadā nodedzināta. Saglabājusies pārvaldnieka, magazīnas ēka un krietni parbūvēta dārznieka māja, kā arī aleja.  19., 20.gadsimtā šajā teritorijā darbojās Vibrokas meiteņu skola.
1993.gadā šeit izveidojās lauksaimnieciska rakstura kooperatīva saimniecība “Vibroka”, kura tika likvidēta 2000.gadā. Mūsdienās te atrodas Mālpils autoserviss un vairākas dzīvojamās mājas.

Par muižu dedzināšanu šajā apvidū: http://m.diena.lv/arhivs/sini-nakti-nodedzinaja-5-muizas-12278630?from-full&hc_location=ufi

Adrese:  Mālpils novads, Mālpils, Vibroka