13.06.19

Vērenes muiža (Fistelen , Fehren , Fehrenhoff)                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                               (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)
 


Vērenes muižas kompleksā vislabāk ir saglabājusies 1860.gadā celtā muižas kungu māja, 1771. gadā celtā muižas klēts un muižas parks ar vairāk nekā 20 svešzemju sugu stādījumiem un apmēram 4 kilometrus gara ozolu aleja. Kungu māja gan ir avārijas stāvoklī, neapsaimniekota.
Muiža 18.gadsimtā piederējusi A. R. Hānenfeldam, kurš bijis ļauns un nežēlīgs un nodarbinājis savus zemniekus pat važās sakaltus. Zemnieki rakstījuši sūdzības landrātam. Arveds Švābe savā grāmatā “Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā” (1930) raksta: Vērenes dzimtkungs, virsleitnants R. A. fon Hānenfelds, kas ārlaulībā ar zemnieci piedzīvoja 5 bērnus, bij tāds briesmonis, ka senāts bij spiests 1819. g. atņemt viņam muižas valdīšanas tiesības.”

Adrese: Ogres novads, Madlienas pagasts, Vērene