13.06.19

Vecstēgules muiža (Stēgulmuiža, Stehgulen, Stegul)


(Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                               (Foto no interneta)


 

Vecstēgules muižas kungu māja celta 18.gadsimta otrajā pusē. Vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Tagad privātīpašums.

“Zemes ierīcības vēstnesis” 1926.gada 29.janvārī raksta, ka “Jelgavas apr. Kalnamuižas pag. Steguļu muižu Pettets Maksis ieguvis no Zichmaņa Alfrēda (3. kat.) par Ls 3200 un Pettetts Nikolajs ieguvis no Zichmaņa Jāņa (2. kat.) par Ls 3200.”

Savukārt “Tērvetes novada teritorijas plānojumā 2005.-2017.” rakstīts: “Baroka stilā celtā garā simetriskā ēka pastāv kopš 18.gadsimta. Pirmie Stēgules īpašuma apliecinošie dokumenti saglabājušie no 1778.gada, kad vācu izcelsmes īpašnieki Elizabete un Fridrihs Vilhelms Lāmi muižu pārrakstījuši mantojumā savam dēlam Ādamam Nikolausam. Pēc tam tā vai gadsimta garumā ik pa laikam pirkta un pārdota tālāk, līdz 1870.gadā par tās īpašniekiem kļuvuši Kārlis Ludvigs un Konstance Matīsi. Visu pastāvēšanas laiku muiža ir apsaimniekota. Jau septītā paaudze tur saglabā atmiņas par savas dzimtas saknēm. Ir labi saglabātas un uzturētas ne tikai ēkas, bet arī sadzīves priekšmeti, mēbeles, dzimtas relikvijas.”

 Adrese:  Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Vecstēguļi"