13.06.19

Vecstēgules muiža (Stēgulmuiža, Steguhlen, Stegul)


(Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                          (Foto no interneta)


Vecstēgules muižas kungu māja celta 18.gadsimta otrajā pusē. Vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Tagad privātīpašums.

“Zemes ierīcības vēstnesis” 1926.gada 29.janvārī raksta, ka “Jelgavas apr. Kalnamuižas pag. Steguļu muižu Pettets Maksis ieguvis no Zichmaņa Alfrēda (3. kat.) par Ls 3200 un Pettetts Nikolajs ieguvis no Zichmaņa Jāņa (2. kat.) par Ls 3200.”

Adrese:  Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, "Vecstēguļi"