13.06.19

Vecsaules muiža (Alt-Rahden)

'


                                           (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


 Vecsaule sākumā piederēja Livonijas ordenim, bet pēc tam Kurzemes hercogam. Vēlākos periodos te saimniekojis gan Heinrihs fon Rautenfelds, gan barons Brandenburgs.
Muižas plānojums bijis vienkāršs – ceļa malā atradās muižas pils, bet aiz tās parks, uz austrumiem no parka atradās vairums saimniecības un ražošanas ēkas.  Muižas dzīvojamā ēka vairs nav saglabājusies, tā nojaukta diezgan nesenā pagātnē. Arī parka platība uz pusi samazinājusies. Ir saglabājušies atsevišķi senie stādījumi. Nesen atjaunota viena no muižas klētīm. 2012.gadā Bauskas un Radvilišķu pašvaldību vadītāji atklāja šo restaurēto ēku, kas ir Lietuvas dāvana Latvijai un kalpos ka saieta nams un Lietuvas kultūras centrs. Šis ir pirmais Lietuvas kultūras centrs, kas vēris durvis Latvijā.

Bija gan turpat kaimiņu Codes un Lambārtes pagastos itin tīkamas saimniekmeitenes, par ko mēs ar mātes brāli bijām pārliecinājušies zaļumballēs Bērzmuižas parkā un lecavas sila malā pie Trapes kroga. Taču precēt codiešu vai lambārtiešu jaunkundzi vecsauliešu saimniekam bija pavisam neiespējama lieta, jo šie pagasti vecsauliešu acīs bija pavisam bezvērtīgi, utāpēc arī ņemt no turienes sievu nozīmēja krist apsmieklā. Kur tad, piemēram, lai vecsaulietis rādās ar savu lambārtieti sievu, kura baznicas vietā saka - baznīca, vai arī pavarnicu sauc par pavārnīcu? Ar codietēm bija vēl ]aunāk, jo tās visas slimoja ar kādu kaiti, par kuru nerunāt ir labāk nekā runāt. Tā nu mātes brālim neatlika nekas cits, kā apskatīties pēc precamās jaunkundzes attālākos Bārbeles, Ceraukstes, Rundāles vai Mežotnes pagastos. Bet arī te bija savs piķis: šai pagastos bija lielas un turīgas saimniecības, ar ko vecsaulieši nevarēja lielīties. Tāpēc viegli varēja atgadīties, ka vecsaulietim te parāda garu degunu: sak, katram circenītm ir Jāzina sava aizkrāsne. Jaunkundzes te arī bija krietni vien skolotas un ne viena vien no tām bija savā laikā sēdējusi Beķerskolas solos Bauskā. Ja nu viņām zaļumballē tuvojās kāds mazvērtīgāks tēva dēls, viņas slēja savus deguntiņus tīri vai stāvu gaisā. (No Jāņa Sarmas atmiņām rakstā “Precinieki” 1953.gada laikraktsā “Austrālijas latvietis”)


Adrese: Bauskas novads, Vecsaules pagasts, Vecsaule