17.06.19

Vecapguldes muiža (Alt Abgulden, Ānbone)

                                          (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas apbūve datējama ar 18.gadsimta beigām. Muižas teritorijā saglabājušās arī dažas saimniecības ēkas. Pēckara periodā celtnes stipri pārbūvētas un degradētas, tomēr to oriģinālsubstance ir saglabājusies. Šobrīd Vecapguldes muižas apbūves komplekss ir apdraudēts kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts. Pašlaik muižas ēkas ir privātpersonas īpašums, tur norit restaurācijas darbs. Vecapguldes muižas balkoniņa margas esot valsts nozīmes mākslas piemineklis, bet to nebija mana apmeklējuma laikā. Ceru, ka tikai pašlaik tās noņemtas, lai restaurētu.
Vecapguldes muiža atrodas Apguldes ezera krastā. Bet ezera otrā krastā atrodas Lielapguldes muižas komplekss.

Adrese: Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde