17.06.19

Vānes muiža (Wahnen)

                                           (Fotografēts 2013. gadā, Līgas Landsbergas foto)                 

Apdzīvotā vieta Vāne izveidojusies ap bijušās Hānu dzimtai piederējušās Vānes muižas centru. Vānes muižas pils (19.gs.) ēkā tagad izvietota Vānes pamatskola. 16. gadsimtā Vānes muižā savas pēdējās dienas aizvadījis Livonijas hronists, Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera sekretārs un uzticības persona Solomons Henings (1528-1589). Mūža pēdējos gados dzīvodams Vānes muižā, S.Henings, balstoties uz savām dienasgrāmatām, sarakstīja darbu "Vidzemes un Kurzemes hronika. Kas ievērojams noticis Livonijā" (1594). Vānē tapis arī otrs S.Heninga darbs - 1589. gadā izdotais "Patiesīgais ziņojums par baznīcas lietu stāvokli Kurzemē".
Kopš 1821. gada Vānes muiža bija fon Hānu īpašums. 1870. gadā neogotikas stilā celtā pils nodedzināta 1905. gada revolūcijas laikā. Ēka atjaunota tikai laika posmā no 1936. Līdz 1940. gadam, un tajā ierīkota Vānes pamatskola. Otrā pasaules kara laikā skolā atradās vācu hospitālis. Muižas klēts 20.gs. 30-jos gados pārbūvēta par tautas namu.Adrese: Kandavas novads, Vānes pagasts, Vāne