18.06.19

Ulmales muiža (Ullmahlen)


                                                  (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Muižas pils sagrauta Pirmā pasaules kara laikā, nav atjaunota. Saglabājušās muižas pils uzejas kāpnes, no ķieģeļiem mūrētie muižas vārti un teritoriju norobežojošā mūra paliekas. No muižas kompleksā ietipstošajām ēkām saglabājusies muižas klēts (mūsdienās "Zālītes", celta 1841.gadā), zirgu staļļi (ierīkots klubs, agrāk pamatskola),  kalpu māja un muižas magazīnas drupas ceļa malā. Bijušie īpašnieki: Ulrihs Gustavs fon Šlipenbahs (1774.18.V Lielvormsātu muižā–1826.20.III Jelgavā).
Ulrihs Gustavs fon Šlipenbahs bija jurists un dzejnieks. No 1794. līdz 1796. gadam bijis krievu militārajā dienestā. I796. gadā atgriezies Kurzemē un dzīvojis savā Ulmāles muižā. 1800–1806 Lielvormsātu muižas un Jaunsieksātes, 1815 arī Jamaiķu muižas īpašnieks. Piltenes apgabala notārs 1799–1807; Piltenes landrāts 1807–1818, no 1818. gadā Kurzemes galma virstiesas padomnieks. 1822. gadā darbojies kā Kurzemes provinces likumdošanas komisijas priekšsēdētājs. Bijis iecienīts dzejnieks, romantiskā un saistošā ceļojuma apraksta pa Kurzemi „Malerische Wanderungen durch Kurland” (1809) autors.

Šobrīd muižas teritorijā daudz privātīpašumu un piekļūšana apskates objektiem apgrūtināta.

Adrese: Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Ulmale